دوره آنلاین آمادگی آزمون دکتری

 _________________________________________________________________________________

رشته پژوهش هنر
(تابستان98)

زمان شروع: مرداد ماه 98

 

 

نام دروس

نام استاد

ساعات تدریس

روز

زمان
تشکیل کلاس

هنر و تمدن اسلامی

دکتر خراسانی زاده

24

پنجشنبه

18-14

تاریخ و فرهنگ هنر ایران

دکتر تقوی

32

شنبه

17-14

تاریخ و فرهنگ هنر جهان

دکتر آذری

40

سه شنبه

21-17

 

نام دروس

نام استاد

ساعات تدریس

روز

زمان

تشکیل کلاس

استعداد تحصیلی

استاد مروج

52

چهارشنبه

16-12

TOLIMO

دکتر رحیمی

56

دوشنبه

21:00-17:00

 

 

 

 

 

 

1 .    هنر و تمدن اسلامی
2 .    تاریخ و فرهنگ هنر ایران
3 .    تاریخ و فرهنگ هنر جهان
4 .    استعداد تحصیلی
5 .    TOLIMO


قیمت : 5,550,000 4,162,500 تومان                               تعداد :