------------------------------------------------------
 40 ساعت  | نام استاد: استاد خیرالدین| روز و ساعت:جمعه 15-12
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگزار می گردد.


قیمت : 1,100,000 935,000 تومان                               تعداد :
دکتری مدیریت مالی