پک دکتری مدیریت صنعتی


پک دکتری مدیریت صنعتی

قیمت : 4,044,000
3,437,400
تومان

جزئیات پک

1 .    استعداد تحصیلی
2 .    بانک تست زبان عمومی
3 .    مجموعه تست استعداد تحصیلی (علوم انسانی و علوم پایه)
4 .    زبان عمومی ( تولیمو)
5 .    اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
6 .    آمار
7 .    مبانی سازمان و مدیریت
8 .    مدیریت تولید و عملیات
9 .    مبانی تحقیق در عملیات

توضیحات


 در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف و ارسال رایگان بهره مند شوید
 

تعداد

محصولات موجود در این بسته

استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان عمومی ( تولیمو)
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
آمار
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
مبانی سازمان و مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
مدیریت تولید و عملیات
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مبانی تحقیق در عملیات
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
whatsapp logo instagram logo