در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 15 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .
1 .    استعداد تحصیلی
2 .    بانک تست زبان عمومی
3 .    روانشناسی شخصیت
4 .    فنون و نظریه روان درمانی در مشاوره
5 .    آمار و روش تحقیق
6 .    زبان عمومی دکتری
7 .    مجموعه تست استعداد، علوم انسانی


قیمت : 1,323,000 1,058,400 تومان                               تعداد :