پک دکتری مجموعه علوم اقتصادی


پک دکتری مجموعه علوم اقتصادی

قیمت : 4,652,000
3,954,200
تومان

جزئیات پک

1 .    آمار و اقتصاد سنجی
2 .    اقتصاد سنجی
3 .    اقتصاد کلان
4 .    اقتصاد خرد
5 .    ریاضی
6 .    بانک تست زبان عمومی
7 .    استعداد تحصیلی
8 .    مجموعه تست استعداد تحصیلی
9 .    اقتصاد ایران
10 .    اقتصاد اسلامی
11 .    زبان عمومی ( تولیمو )
12 .    2100 تست اقتصاد خرد

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف و ارسال رایگان بهره مند شوید

تعداد

محصولات موجود در این بسته

آمار و اقتصاد سنجی
قیمت : 310,000 تومان
با 5 % تخفیف : 294,500 تومان
اقتصاد سنجی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
اقتصاد کلان
قیمت : 286,000 تومان
با 5 % تخفیف : 271,700 تومان
اقتصاد خرد
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
مجموعه تست استعداد تحصیلی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
اقتصاد ایران
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
اقتصاد اسلامی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
زبان عمومی ( تولیمو )
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
2100 تست اقتصاد خرد
قیمت : 466,000 تومان
با 5 % تخفیف : 442,700 تومان
whatsapp logo instagram logo