-
1 .    خرید کتاب تئوری مدیریت
2 .    خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
3 .    خرید کتاب مدیریت تولید
4 .    خرید کتاب تحقیق در عملیات
5 .    خرید کتاب آمار
6 .    خرید کتاب ریاضی
7 .    خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
8 .    خرید کتاب 8 آزمون مدیریت
9 .    خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
10 .    خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت


قیمت : 821,000 697,850 تومان                               تعداد :