پک ارشد مدیریت کار آفرینی


پک ارشد مدیریت کار آفرینی

قیمت : 4,131,000
3,717,900
تومان

جزئیات پک

1 .    خرید کتاب تئوری مدیریت
2 .    خرید کتاب بازاریابی
3 .    خرید کتاب آمار
4 .    خرید کتاب ریاضی
5 .    خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
6 .    خرید کتاب مبانی کارآفرینی
7 .    خرید کتاب بانک کنکور مدیریت
8 .    خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
9 .    خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت
10 .    خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف  و ارسال رایگان بهره مند شوید -

تعداد

محصولات موجود در این بسته

خرید کتاب تئوری مدیریت
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
خرید کتاب بازاریابی
قیمت : 470,000 تومان
با 5 % تخفیف : 446,500 تومان
خرید کتاب آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
خرید کتاب ریاضی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
خرید کتاب مبانی کارآفرینی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
خرید کتاب بانک کنکور مدیریت
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
whatsapp logo instagram logo