پک ارشد مدیریت مالی


پک ارشد مدیریت مالی

قیمت : 4,419,000
3,977,100
تومان

جزئیات پک

1 .    خرید کتاب تئوری مدیریت
2 .    خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
3 .    خرید کتاب مدیریت مالی
4 .    خرید کتاب آمار
5 .    خرید کتاب ریاضی
6 .    خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
7 .    خرید کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
8 .    خرید کتاب حسابداری مالی و صنعتی
9 .    خرید کتاب بانک کنکور مدیریت
10 .    خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
11 .    خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف  و ارسال رایگان بهره مند شوید -

تعداد

محصولات موجود در این بسته

خرید کتاب تئوری مدیریت
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
خرید کتاب مدیریت مالی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
خرید کتاب آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
خرید کتاب ریاضی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
خرید کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
خرید کتاب حسابداری مالی و صنعتی
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
خرید کتاب بانک کنکور مدیریت
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
whatsapp logo instagram logo