-
1 .    خرید کتاب تئوری مدیریت
2 .    خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
3 .    خرید کتاب مدیریت مالی
4 .    خرید کتاب آمار
5 .    خرید کتاب ریاضی
6 .    خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
7 .    خرید کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
8 .    خرید کتاب حسابداری مالی و صنعتی
9 .    خرید کتاب 8 آزمون مدیریت
10 .    خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
11 .    خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت


قیمت : 1,847,000 1,569,950 تومان                               تعداد :