پک ارشد مدیریت بحران


پک ارشد مدیریت بحران

قیمت : 4,249,000
3,611,650
تومان

جزئیات پک

1 .    خرید کتاب تئوری مدیریت
2 .    خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
3 .    خرید کتاب مالیه عمومی و بودجه
4 .    خرید کتاب آمار
5 .    خرید کتاب ریاضی
6 .    خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
7 .    خرید کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
8 .    خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت
9 .    خرید کتاب مدیریت منابع انسانی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف  و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

خرید کتاب تئوری مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
خرید کتاب مالیه عمومی و بودجه
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
خرید کتاب آمار
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
خرید کتاب ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی
قیمت : 503,000 تومان
با 5 % تخفیف : 477,850 تومان
whatsapp logo instagram logo