پک ارشد حسابداری


پک ارشد حسابداری

قیمت : 3,668,000
3,117,800
تومان

جزئیات پک

1 .    آمار
2 .    ریاضی
3 .    حسابداری صنعتی
4 .    حسابداری مالی
5 .    حسابرسی
6 .    زبان تخصصی حسابداری
7 .    زبان عمومی
8 .    کتاب 8 آزمون حسابداری

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف  و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

آمار
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
حسابداری صنعتی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
حسابداری مالی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
حسابرسی
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
زبان تخصصی حسابداری
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
کتاب 8 آزمون حسابداری
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان