در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 15 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .
1 .    آمار
2 .    ریاضی
3 .    حسابداری صنعتی
4 .    حسابداری مالی
5 .    حسابرسی
6 .    زبان تخصصی حسابداری
7 .    زبان عمومی
8 .    کتاب 8 آزمون حسابداری


قیمت : 1,301,000 1,105,850 تومان                               تعداد :