پک ارشد روانسنجی


پک ارشد روانسنجی

قیمت : 2,361,000
2,006,850
تومان

جزئیات پک

1 .    روانشناسی رشد
2 .    روانشناسی عمومی
3 .    کودکان استثنایی
4 .    روانشناسی مرضی
5 .    آمار و روش تحقیق
6 .    کتاب 8 آزمون
7 .    زبان تخصصی روانشناسی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف   و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

روانشناسی رشد
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
روانشناسی عمومی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
کودکان استثنایی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
روانشناسی مرضی
قیمت : 503,000 تومان
با 5 % تخفیف : 477,850 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
کتاب 8 آزمون
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
زبان تخصصی روانشناسی
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
whatsapp logo instagram logo