پک ارشد روانشناسی تربیتی


پک ارشد روانشناسی تربیتی

قیمت : 2,433,000
2,068,050
تومان

جزئیات پک

1 .    روانشناسی رشد
2 .    آمار و روش تحقیق
3 .    روانشناسی تربیتی
4 .    روانشناسی عمومی
5 .    زبان تخصصی روانشناسی
6 .    بانک تست آمار و روش تحقیق
7 .    بانک کنکور روانشناسی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف   و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

روانشناسی رشد
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 371,000 تومان
با 5 % تخفیف : 352,450 تومان
روانشناسی عمومی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
زبان تخصصی روانشناسی
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
بانک کنکور روانشناسی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
whatsapp logo instagram logo