spinner logo

پک ارشد روانشناسی تربیتی


پک ارشد روانشناسی تربیتی

قیمت : 1,695,000 1,356,000 تومان

جزئیات پک

1 .    روانشناسی رشد
2 .    آمار و روش تحقیق
3 .    روانشناسی تربیتی
4 .    روانشناسی عمومی
5 .    زبان تخصصی روانشناسی
6 .    بانک تست آمار و روش تحقیق

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 20 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

روانشناسی رشد
قیمت : 369,000 تومان
با 10 % تخفیف : 332,100 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 10 % تخفیف : 269,100 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 309,000 تومان
با 10 % تخفیف : 278,100 تومان
روانشناسی عمومی
قیمت : 349,000 تومان
با 10 % تخفیف : 314,100 تومان
زبان تخصصی روانشناسی
قیمت : 229,000 تومان
با 10 % تخفیف : 206,100 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 199,000 تومان
با 10 % تخفیف : 179,100 تومان
whatsapp logo instagram logo