در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 35 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .
1 .    روانشناسی رشد
2 .    روانشناسی عمومی
3 .    علم النفس از دیدگاه دانشمندان
4 .    کودکان استثنایی
5 .    روانشناسی مرضی
6 .    آمار و روش تحقیق
7 .    زبان تخصصی روانشناسی
8 .    روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان


قیمت : 2,407,000 1,925,600 تومان                               تعداد :

whatsapp logo instagram logo