در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 35 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .
1 .    نظارت و راهنمایی
2 .    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
3 .    روش ها و فنون تدریس
4 .    مدیریت آموزشی
5 .    روانشناسی تربیتی
6 .    زبان تخصصی علوم تربیتی 1
7 .    آمار و روش تحقیق
8 .    سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
9 .    زبان عمومی
10 .    کتاب 8 آزمون علوم تربیتی


قیمت : 3,300,000 2,640,000 تومان                               تعداد :

whatsapp logo instagram logo