در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 15 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .
1 .    زبان تخصصی علوم اجتماعی
2 .    نظریه های جامعه شناسی
3 .    روش تحقیق
4 .    مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی
5 .    زبان عمومی


قیمت : 781,000 663,850 تومان                               تعداد :