------------------------------------------------------
گروه 1 | 40 ساعت  | نام استاد: دکتر پیری | روز و ساعت:پنجشنبه  17:00 - 14:00 
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.


قیمت : 1,000,000 تومان                               تعداد :
مجموعه روانشناسی 1 (1133)