------------------------------------------------------
گروه 1 | 30 ساعت  | نام استاد: استاد خزایی | روز و ساعت: چهارشنبه بعد از اتمام کلاس علم النفس
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.


قیمت : 800,000 تومان                               تعداد :
مجموعه روانشناسی 1 (1133)