------------------------------------------------------
گروه 1 | 50 ساعت  | نام استاد: دکتر پیری| روز و ساعت: پنجشنبه 20:00 - 16:00
------------------------------------------------------
قابل توجه ماهانی های عزیز کلاس های آنلاین به صورت آنلاین و هم زمان در تمامی نقاط کشور برگذار میگردد.


قیمت : 1,000,000 تومان                               تعداد :
مجموعه روانشناسی 1 (1133)