پک ارشد آموزش زبان انگلیسی


پک ارشد آموزش زبان انگلیسی

قیمت : 1,885,000
1,602,250
تومان

جزئیات پک

1 .    زبان عمومی - مجموعه زبان
2 .    روش تدریس - گرایش آموزش زبان
3 .    آزمون سازی - گرایش آموزش زبان
4 .    زبان شناسی انگلیسی- گرایش آموزش زبان
5 .    کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف  و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

زبان عمومی - مجموعه زبان
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
روش تدریس - گرایش آموزش زبان
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
آزمون سازی - گرایش آموزش زبان
قیمت : 309,000 تومان
با 5 % تخفیف : 293,550 تومان
زبان شناسی انگلیسی- گرایش آموزش زبان
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo