پک ارشد مترجمی زبان انگلیسی


پک ارشد مترجمی زبان انگلیسی

قیمت : 1,814,000
1,541,900
تومان

جزئیات پک

1 .    اصول و مبانی نظری ترجمه -گرایش مترجمی
2 .    مهارت ترجمه-گرایش مترجمی
3 .    زبان عمومی - مجموعه زبان
4 .    زبان شناسی -گرایش مترجمی
5 .    بررسی مقابله ای-گرایش مترجمی
6 .    کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف  و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

اصول و مبانی نظری ترجمه -گرایش مترجمی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
مهارت ترجمه-گرایش مترجمی
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
زبان عمومی - مجموعه زبان
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
زبان شناسی -گرایش مترجمی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
بررسی مقابله ای-گرایش مترجمی
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo