پک ارشد مترجمی زبان انگلیسی


پک ارشد مترجمی زبان انگلیسی

قیمت : 2,178,000
1,851,300
تومان

جزئیات پک

1 .    اصول و مبانی نظری ترجمه -گرایش مترجمی
2 .    مهارت ترجمه-گرایش مترجمی
3 .    زبان عمومی - مجموعه زبان
4 .    زبان شناسی -گرایش مترجمی
5 .    بررسی مقابله ای-گرایش مترجمی
6 .    کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف  و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

اصول و مبانی نظری ترجمه -گرایش مترجمی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
مهارت ترجمه-گرایش مترجمی
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
زبان عمومی - مجموعه زبان
قیمت : 587,000 تومان
با 5 % تخفیف : 557,650 تومان
زبان شناسی -گرایش مترجمی
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
بررسی مقابله ای-گرایش مترجمی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
کتاب 8 آزمون زبان انگلیسی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
whatsapp logo instagram logo