پک ارشد مهندسی مواد


پک ارشد مهندسی مواد

قیمت : 3,470,000
3,123,000
تومان

جزئیات پک

1 .    شیمی فیزیک و ترمودینامیک
2 .    زبان تخصصی مهندسی مواد
3 .    خواص مکانیکی مواد
4 .    خواص فیزیکی مواد
5 .    زبان عمومی
6 .    ریاضی عمومی 1
7 .    ریاضی عمومی 2
8 .    معادلات دیفرانسیل
9 .    کتاب 8 آزمون مهندسی مواد
10 .    ریاضی مهندسی

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

شیمی فیزیک و ترمودینامیک
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
زبان تخصصی مهندسی مواد
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
خواص مکانیکی مواد
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
خواص فیزیکی مواد
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 449,000 تومان
با 5 % تخفیف : 426,550 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
معادلات دیفرانسیل
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
کتاب 8 آزمون مهندسی مواد
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
ریاضی مهندسی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
whatsapp logo instagram logo