در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف 15 درصدی و ارسال رایگان بهره مند شوید .
1 .    شیمی معدنی
2 .    شیمی فیزیک
3 .    شیمی آلی
4 .    زبان تخصصی مجموعه شیمی
5 .    شیمی تجزیه دستگاهی
6 .    شیمی تجزیه 1 و 2
7 .    زبان عمومی
8 .    کتاب هشت آزمون (مجموعه شیمی )


قیمت : 1,155,000 981,750 تومان                               تعداد :