پک ارشد معماری داخلی


پک ارشد معماری داخلی

قیمت : 2,442,000
2,075,700
تومان

جزئیات پک

1 .    تاریخ و مبانی نظری
2 .    تنظیم شرایط محیطی
3 .    زبان تخصصی معماری
4 .    زبان عمومی
5 .    ایستایی فن
6 .    درک عمومی معماری
7 .    مصالح
8 .    عناصر و جزئیات

توضیحات

در صورت خرید پک کامل کتاب از تخفیف   و ارسال رایگان بهره مند شوید .

تعداد

محصولات موجود در این بسته

تاریخ و مبانی نظری
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
تنظیم شرایط محیطی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
زبان تخصصی معماری
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
ایستایی فن
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
درک عمومی معماری
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
مصالح
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
عناصر و جزئیات
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
whatsapp logo instagram logo