فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان


فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

قیمت : 323,000
306,850
تومان

جزئیات پک

توضیحات

فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان

تعداد
در این کتاب سعی شده است با جمع آوری اطلاعات مفید به صورت مختصر و در عین حال جامع که بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد ایشان را در کسب دانش نظری یاری رساند.
whatsapp logo instagram logo