زبان تخصصی


زبان تخصصی

قیمت : 389,000
369,550
تومان

جزئیات پک

توضیحات

زبان تخصصی هنر

تعداد
در این کتاب سعی شده است با جمع آوری اطلاعات مفید به صورت مختصر و در عین حال جامع که بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد ایشان را در کسب دانش نظری یاری رساند.
whatsapp logo instagram logo