2100 تست اقتصاد خرد


2100 تست اقتصاد خرد

قیمت : 466,000
442,700
تومان

جزئیات پک

توضیحات

مولف :عباسعلی ابونوری


این کتاب جلد دوم 1100 تست اقتصاد خرد میانه یک مجموعه کمک آموزشی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد که به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های علوم اقتصادی )کلیه گروه ها( مدیریت و حسابداری تنظیم شده است. با توجه به نمونه سؤالات و ساختار سئوالات آزمون در مقاطع و دانشگاه های متفاوت، آزمون های سراسری، آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیسان و ... برگزار می گردند؛ تلاش گردیده است که این مجموعه به گونه ای تدوین گردد تا یک سئوال متراکم همراه با پاسخنامه تشریحی قادر باشد به چندین ریز نکته مهم و اساسی پاسخ داده شود تا داوطلب محترم با پاسخگوئی به یک پرسش به چندین نکته مهم پی ببرد. البته پیشنهاد می گردد تا به جلد اول این مجموعه که با عنوان 1100 تست اقتصاد خرد میانه که توسط نشر آماده به چاپ رسیده است و نیز مراجعه نمایند.
با توجه به اینکه حدود 15 الی 30 سئوال تستی برای اقتصاد خرد )با ضریب 4( و حتی تعدادی از سئوالات اقتصاد ریاضی از اقتصاد خرد انتخاب می شوند لذا این مجموعه به 4 بخش تقسیم شده است. عمدتاً تلاش گردیده است که بخش های مختلف درسی به صورت ترکیبی و نه به صورت مجزای از یکدیگر بیان گردد تا آمادگی و تسلط بیشتری را در پاسخگوئی برای آزمون اصلی فراهم سازد، زیرا نحوه سئوالات آزمون نیز به صورت ترکیبی ارائه می گردند.

تعداد

 

فهرست مطالب کتاب شامل :

بخش اول : 

 1- بررسی کردار مصرف کننده

2- پاسخ تشریحی بخش اول  بررسی کردار مصرف کننده

 

بخش دوم :

1- بررسی کردار تولید کننده، بازار نهاده ها، کالاها و خدمات

2- پاسخ تشریحی بخش دوم

 

بخش سوم : 

منتخب سئوالات آزمون کارشناسی ارشد1386 تا 1396 رشته اقتصاد

 

بخش چهارم :

منتخب سئوالات آزمون دکتری 1390 تا 1397 رشته اقتصاد

 

 

 

 

whatsapp logo instagram logo