بانک تست آمار و روش تحقیق


بانک تست آمار و روش تحقیق

قیمت : 199,000
189,050
تومان

جزئیات پک

توضیحات

استاد جعفر حبیبی(مشترک بین ارشد و دکتری)

تعداد
whatsapp logo instagram logo