تاریخ بیهقی، گلستان سعدی، چهارمقاله نظامی عروضی،تاریخ جهانگشای جوینی(جلد اوّل)، مرزبان نامه(نیمه اوّل کتاب)،مرصادالعباد.


قیمت : 359,000 تومان                               تعداد :
این کتاب، بر اساس آخرین اطّلاعیّة دانشگاه تهران، دربارة منابع آزمون کارشناسی ارشد، تهیّه و تنظیم شده است که می‌توانید منابع را در سایت دانشگاه تهران به آدرس زیر، مشاهده نمایید:
Literature.ut.ac.ir/departments/Persian-Language/
این منابع در بخش نثر فارسی عبارتند از:
تاریخ بیهقی، گلستان سعدی، چهارمقاله نظامی عروضی،تاریخ جهانگشای جوینی(جلد اوّل)، مرزبان نامه(نیمه اوّل کتاب)،مرصادالعباد.
با توجّه به آزمون های ده سال اخیر، شاهد استفادة طرّاحان محترم از کتاب‌های دیگری نظیر: کشف الاسرار میبدی، قابوسنامه، سفرنامه ناصر خسرو و ... نیز بوده‌ایم و دریافته‌ایم که از تاریخ جهانگشای جوینی در طول این ده سال ،دو سؤال و از کتاب مرزبان نامه در این ده سال،هیچ سؤالی در آزمون نیامده است. بنابراین با توجّه به اهمیّت کتاب‌های کشف الاسرار و قابوسنامه و تعداد سؤالاتی که هر سال از این دو منبع فرعی در آزمون مطرح می شود، علاوه بر منابع اصلی، این دو اثر نیز در این مجموعه آورده شده است تا مورد استفاده داوطلبان عزیز قرار گیرد.  
از خانه تخصصی زبان وادبیات فارسی می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر دیدن فرمایید.
whatsapp logo instagram logo