شاهنامة فردوسی (جلد اوّل)، چاپ مسکو و ...، مثنوی معنوی (دفتر اوّل)، تصحیح: نیکلسون، مخزن‌الاسرار نظامی،‌ بوستان سعدی، غزلیّات حافظ، قصاید خاقانی، حدیقة الحقیقه و دیوان سنایی و منطق‌الطّیر عطّار (دکتر مشکور یا گوهرین).قیمت : 147,000 147,000 تومان                               تعداد :
این کتاب، بر اساس آخرین اطّلاعیّة دانشگاه تهران، دربارة منابع آزمون کارشناسی ارشد، تهیّه و تنظیم شده است که می‌توانید منابع را در سایت دانشگاه تهران به آدرس زیر، مشاهده نمایید:
Literature.ut.ac.ir/departments/Persian-Language/
این منابع در بخش نظم فارسی عبارتند از:
شاهنامة فردوسی (جلد اوّل)، چاپ مسکو و ...، مثنوی معنوی (دفتر اوّل)، تصحیح: نیکلسون، مخزن‌الاسرار نظامی،‌ بوستان سعدی، غزلیّات حافظ، قصاید خاقانی، حدیقة الحقیقه و دیوان سنایی و منطق‌الطّیر عطّار (دکتر مشکور یا گوهرین).
اگرچه در آزمون‌های هر ساله، شاهد استفادة طرّاحان محترم از کتاب‌های دیگری نظیر: دیوان ناصر خسرو، غزلیّات صائب، دیوان مسعود سعد سلمان، خسمة نظامی و ... نیز بوده‌ایم، امّا اساس کار ما در این کتاب، توجّه به منابع اصلی ذکر شده از سوی سازمان سنجش و سایت دانشگاه تهران می‌باشد و به خاطر اهمّیّت غزلیّات سعدی، این کتاب نیز در کنار منابع اصلی، در این مجموعه آمده است، به هر حال داوطلبان عزیز می‌توانند پس از مطالعة منابع اصلی که همگی در این کتاب، به صورت جامع آورده شده‌اند، خود به مطالعة سایر منابع فرعی نیز بپردازند.
از خانه تخصصی زبان وادبیات فارسی می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر دیدن فرمایید.
whatsapp logo instagram logo