روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي يكي از دروس مهم كنكوري در گروه هاي تحصيلي روانشناسي و علوم تربيتي مي باشد.


قیمت : 70,000 66,500 تومان                               تعداد :
دركتابي كه پيش روي عزيزان است تلاش شده است تا با مطالعه كتابهاي مهم و منبع كارشناسي ارشد در زمينه روانشناسي استثنائي و جمع آوري و ارائه مطالب مهم آن در يك كتاب به شكل خلاصه و فشرده، مطالعه اين واحد مهم را براي دانشجويان عزيز آسان كرده تا هم در زمان و هم هزينه هاي عزيزان صرفه جويي شود.
در اين كتاب بهمراه مطالب اصلي نكات و سوالات كنكور سالهاي گذشته به پاسخهاي تشريحي ارائه شده است تا همزمان مطالعه اين واحد درسي دانشجويان عزيز ميزان فراگيري خود را به بوته آزمايش بگذارند.
براي كليه دوستان و دانشجويان عزيز آرزوي موفقيت دارم. درضمن از عزيزان خواهشمند است پيشنهادات و انتقادات خود را جهت  اصلاح و پربار كردن كتاب حاضر دريغ ننمائيد.