در ویرایش جدید ضمن توجه کامل به آخرین تغییرات درسرفصلهای تعیین شده جهت آزمون‎های ارشد خلاصه مطالب هر فصل از منابع مختلفبه تفکیک با ذکر مثالهای متعدد بصورت تستی و در صورت نیاز تشریحی به همراهمجموعه سئوالات آزمون‎های تحصیلات تکمیلی سالهای گذشته که با حل تشریحیارایه شده است


قیمت : 173,000 173,000 تومان                               تعداد :
کتابی که در دست دارید آخرین ویرایش از مجموعه کتب خودآموز مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان است که برمبنای خلاصه درس و تأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش‌های چهار گزینه‌ای جمع‌آوری شده است. در این ویرایش ضمن توجه کامل به آخرین تغییرات در سرفصل‌های تعیین شده جهت آزمو‌ن‌های ارشد تلاش گردیده است که مطالب از منابع مختلف معتبر و مورد تأکید طراحان ارشد با ذکر مثال‌های متعدد بصورت پرسش‌های چهار گزینه‌ای با کلید و در صورت لزوم تشریح کامل ارائه گردد تا دانشجویان گرامی را از مراجعه به سایر منابع مشابه بی نیاز نماید.
لازم به ذکر است شرکت در آزمون‌های آزمایشی ماهان که در جامعه آماری گسترده و در سطح کشور برگزار می‌گردد می‌تواند محک جدی برای عزیزان دانشجو باشد تا نقاط ضعف احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این کتاب، آنها را برطرف سازند که تجربه سال‌های مختلف موکد این مسیر به عنوان مطمئن‌ترین راه برای موفقیت می‌باشد.
از خانه تخصصی زبان و ادبیات فارسی می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر دیدن فرمایید.
whatsapp logo instagram logo