spinner logo

اندیشه های سیاسی اسلام و ایران


اندیشه های سیاسی اسلام و ایران

قیمت : 239,000 215,100 تومان

جزئیات پک

توضیحات

آخرین ویرایش  که برمبنای خلاصه درس و تأکید بر نکات مهم و کلیدی و تنوع پرسش‌های چهار گزینه‌ای جمع‌آوری شده است

تعداد
کتابی که در دست دارید آخرین ویرایش از مجموعه کتب خودآموز مؤسسه آموزشعالی آزاد ماهان است که برمبنای خلاصه درس و تأکید بر نکات مهم و کلیدی وتنوع پرسش‌های چهار گزینه‌ای جمع‌آوری شده است. در این ویرایش ضمن توجهکامل به آخرین تغییرات در سرفصل‌های تعیین شده جهت آزمو‌ن‌های ارشد تلاشگردیده است که مطالب از منابع مختلف معتبر و مورد تأکید طراحان ارشد با ذکرمثال‌های متعدد بصورت پرسش‌های چهار گزینه‌ای با کلید و در صورت لزومتشریح کامل ارائه گردد تا دانشجویان گرامی را از مراجعه به سایر منابعمشابه بی نیاز نماید.
لازم به ذکر است شرکت در آزمون‌های آزمایشی ماهان که در جامعه آماری گستردهو در سطح کشور برگزار می‌گردد می‌تواند محک جدی برای عزیزان دانشجو باشدتا نقاط ضعف احتمالی خود را بیابند و با مرور مجدد مطالب این کتاب، آنها رابرطرف سازند که تجربه سال‌های مختلف موکد این مسیر به عنوان مطمئن‌ترینراه برای موفقیت می‌باشد.
از خانه تخصصی علوم سیاسی می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر دیدن فرمایید.
whatsapp logo instagram logo