ایستایی فن


ایستایی فن

قیمت : 359,000
341,050
تومان

جزئیات پک

توضیحات

ایستایی فن

تعداد
در این کتاب سعی شده است با جمع آوری اطلاعات مفید به صورت مختصر و در عین حال جامع که بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد ایشان را در کسب دانش نظری یاری رساند.
whatsapp logo instagram logo