درک عمومی معماری


درک عمومی معماری

قیمت : 335,000
318,250
تومان

جزئیات پک

توضیحات

درک عمومی معماری

تعداد
در این کتاب سعی شده است با جمع آوری اطلاعات مفید به صورت مختصر و در عین حال جامع که بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد ایشان را در کسب دانش نظری یاری رساند.