مصالح


مصالح

قیمت : 239,000
227,050
تومان

جزئیات پک

توضیحات

مواد و مصالح

تعداد
در این کتاب سعی شده است با جمع آوری اطلاعات مفید به صورت مختصر و در عین حال جامع که بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان باشد ایشان را در کسب دانش نظری یاری رساند.
whatsapp logo instagram logo