خرید منابع کارشناسی ارشد اقتصاد

پک ارشد اقتصاد کلیه گرایش ها
قیمت : 4,896,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,161,600 تومان
2100 تست اقتصاد خرد
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
آمار
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
اقتصاد اسلامی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
اقتصاد بخش عمومی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
اقتصاد خرد
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
اقتصاد کلان
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
پول و بانکداری
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
تجارت بین الملل
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
زبان تخصصی اقتصاد
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
مالیه بین الملل
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
کتاب 8 آزمون علوم اقتصادی
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
whatsapp logo instagram logo