خرید منابع علوم تربیتی 1

پک ارشد آموزش بزرگسالان
قیمت : 3,111,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,799,900 تومان
پک ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
قیمت : 3,250,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,925,000 تومان
پک ارشد برنامه ریزی درسی
قیمت : 3,350,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,015,000 تومان
پک ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
قیمت : 2,961,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,664,900 تومان
پک ارشد تحقیقات آموزشی
قیمت : 2,413,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,171,700 تومان
پک ارشد تکنولوژی آموزشی
قیمت : 3,001,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,700,900 تومان
پک ارشد مدیریت آموزشی
قیمت : 3,310,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,979,000 تومان
پک ارشد مدیریت و برنامه ­ریزی آموزش عالی
قیمت : 3,300,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,970,000 تومان
تعلیم و تربیت اسلامی
قیمت : 259,000 تومان
با 5 % تخفیف : 246,050 تومان
آمار و روش تحقیق
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
بانک تست آمار و روش تحقیق
قیمت : 199,000 تومان
با 5 % تخفیف : 189,050 تومان
تکنولوژی آموزشی
قیمت : 309,000 تومان
با 5 % تخفیف : 293,550 تومان
روانشناسی تربیتی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
روش ها و فنون تدریس
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
زبان تخصصی علوم تربیتی 1
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
مدیریت آموزشی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
نظارت و راهنمایی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
کتاب 8 آزمون علوم تربیتی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo