خرید منابع ارشد حسابداری

پک ارشد حسابداری
قیمت : 3,122,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,809,800 تومان
آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
حسابداری صنعتی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
حسابداری مالی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
حسابرسی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
ریاضی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
زبان تخصصی حسابداری
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
کتاب 8 آزمون حسابداری
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
whatsapp logo instagram logo