خرید منابع ارشد حسابداری

پک ارشد حسابداری
قیمت : 3,668,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,117,800 تومان
آمار
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
حسابداری صنعتی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
حسابداری مالی
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
حسابرسی
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
زبان تخصصی حسابداری
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
کتاب 8 آزمون حسابداری
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
whatsapp logo instagram logo