خرید منابع کارشناسی ارشد مدیریت

پک ارشد مدیریت IT
قیمت : 4,439,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,995,100 تومان
پک ارشد مدیریت اماکن متبرکه
قیمت : 3,611,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,249,900 تومان
پک ارشد مدیریت بازرگانی
قیمت : 4,201,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,780,900 تومان
پک ارشد مدیریت بازرگانی دریایی
قیمت : 3,332,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,998,800 تومان
پک ارشد مدیریت بحران
قیمت : 3,611,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,249,900 تومان
پک ارشد مدیریت تکنولوژی
قیمت : 4,100,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,690,000 تومان
پک ارشد مدیریت دولتی
قیمت : 4,100,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,690,000 تومان
پک ارشد مدیریت سازمان های دولتی
قیمت : 3,611,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,249,900 تومان
پک ارشد مدیریت صنعتی
قیمت : 4,100,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,690,000 تومان
پک ارشد مدیریت مالی
قیمت : 4,419,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,977,100 تومان
پک ارشد مدیریت منابع انسانی
قیمت : 4,221,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,798,900 تومان
پک ارشد مدیریت نشر
قیمت : 4,204,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,783,600 تومان
پک ارشد مدیریت کار آفرینی
قیمت : 4,131,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,717,900 تومان
خرید کتاب آمار
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
خرید کتاب بازاریابی
قیمت : 470,000 تومان
با 5 % تخفیف : 446,500 تومان
خرید کتاب بانک کنکور مدیریت
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
خرید کتاب تئوری مدیریت
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
خرید کتاب تحقیق در عملیات
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
خرید کتاب حسابداری مالی و صنعتی
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
خرید کتاب ریاضی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
خرید کتاب مالیه عمومی و بودجه
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
خرید کتاب مبانی کارآفرینی
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
خرید کتاب مدیریت تولید
قیمت : 369,000 تومان
با 5 % تخفیف : 350,550 تومان
خرید کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
خرید کتاب مدیریت مالی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
whatsapp logo instagram logo