خرید منابع کارشناسی ارشد مدیریت

پک ارشد مدیریت IT
قیمت : 5,207,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,425,950 تومان
پک ارشد مدیریت اماکن متبرکه
قیمت : 4,249,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,611,650 تومان
پک ارشد مدیریت بازرگانی
قیمت : 4,885,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,152,250 تومان
پک ارشد مدیریت بازرگانی دریایی
قیمت : 3,816,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,243,600 تومان
پک ارشد مدیریت بحران
قیمت : 4,249,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,611,650 تومان
پک ارشد مدیریت تکنولوژی
قیمت : 4,737,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,026,450 تومان
پک ارشد مدیریت دولتی
قیمت : 4,738,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,027,300 تومان
پک ارشد مدیریت سازمان های دولتی
قیمت : 4,249,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,611,650 تومان
پک ارشد مدیریت صنعتی
قیمت : 4,737,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,026,450 تومان
پک ارشد مدیریت مالی
قیمت : 5,041,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,284,850 تومان
پک ارشد مدیریت منابع انسانی
قیمت : 4,789,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,070,650 تومان
پک ارشد مدیریت نشر
قیمت : 4,204,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,573,400 تومان
پک ارشد مدیریت کار آفرینی
قیمت : 4,801,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,080,850 تومان
خرید کتاب آمار
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
خرید کتاب اقتصاد خرد و کلان
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
خرید کتاب بازاریابی
قیمت : 590,000 تومان
با 5 % تخفیف : 560,500 تومان
خرید کتاب بانک کنکور مدیریت
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
خرید کتاب تئوری مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
خرید کتاب تحقیق در عملیات
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
خرید کتاب حسابداری مالی و صنعتی
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
خرید کتاب ریاضی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
خرید کتاب زبان تخصصی مدیریت
قیمت : 443,000 تومان
با 5 % تخفیف : 420,850 تومان
خرید کتاب زبان عمومی مجموعه مدیریت
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
خرید کتاب مالیه عمومی و بودجه
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
خرید کتاب مبانی کارآفرینی
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
خرید کتاب مدیریت تولید
قیمت : 442,000 تومان
با 5 % تخفیف : 419,900 تومان
خرید کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
خرید کتاب مدیریت مالی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی
قیمت : 503,000 تومان
با 5 % تخفیف : 477,850 تومان