خرید منابع ارشد مدیریت-MBA

پک ارشد MBA
قیمت : 2,324,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,091,600 تومان
پک ارشد امور شهری
قیمت : 3,503,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,152,700 تومان
استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
تئوری مدیریت
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
دانش و مسائل روز
قیمت : 409,000 تومان
با 5 % تخفیف : 388,550 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 449,000 تومان
با 5 % تخفیف : 426,550 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
ریاضی عمومی 3
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
زبان تخصصی ام بی ای
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
زبان فارسی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
کتاب 8 آزمون مدیریت MBA ( کسب و کار )
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
whatsapp logo instagram logo