خرید منابع ارشد مدیریت-MBA

پک ارشد MBA
قیمت : 2,702,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,296,700 تومان
پک ارشد امور شهری
قیمت : 2,749,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,336,650 تومان
استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)
قیمت : 503,000 تومان
با 5 % تخفیف : 477,850 تومان
تئوری مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 539,000 تومان
با 5 % تخفیف : 512,050 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
ریاضی عمومی 3
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
زبان تخصصی ام بی ای
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
کتاب 8 آزمون مدیریت MBA ( کسب و کار )
قیمت : 450,000 تومان
با 5 % تخفیف : 427,500 تومان