خرید منابع مجموعه شیمی

پک ارشد شیمی کلیه گرایش ها
قیمت : 2,332,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,098,800 تومان
زبان تخصصی مجموعه شیمی
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
شیمی آلی
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
شیمی تجزیه 1 و 2
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
شیمی تجزیه دستگاهی
قیمت : 209,000 تومان
با 5 % تخفیف : 198,550 تومان
شیمی فیزیک
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
شیمی معدنی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
کتاب هشت آزمون (مجموعه شیمی )
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
whatsapp logo instagram logo