خرید منابع مهندسی صنایع

پک ارشد آینده پژوهی
قیمت : 2,832,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,407,200 تومان
پک ارشد بهینه سازی سیستم ها
قیمت : 3,354,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,850,900 تومان
پک ارشد سیستم های سلامت
قیمت : 3,354,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,850,900 تومان
پک ارشد سیستم های مالی
قیمت : 3,354,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,850,900 تومان
پک ارشد سیستم های کلان
قیمت : 3,112,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,645,200 تومان
پک ارشد لجستیک و زنجیره تامین
قیمت : 3,354,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,850,900 تومان
پک ارشد مدیریت پروژه
قیمت : 3,354,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,850,900 تومان
پک ارشد مدیریت مهندسی
قیمت : 3,869,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,288,650 تومان
پک ارشد مدیریت نو آوری و فن آوری
قیمت : 3,354,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,850,900 تومان
پک ارشد مدیریت کیفیت و بهره وری
قیمت : 3,354,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,850,900 تومان
اقتصاد مهندسی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
برنامه ریزی و کنترل پروژه
قیمت : 363,000 تومان
با 5 % تخفیف : 344,850 تومان
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی ها
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
تئوری احتمال و آمار مهندسی
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
تئوری مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
تحقیق در عملیات 1 و 2
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 539,000 تومان
با 5 % تخفیف : 512,050 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
زبان تخصصی مهندسی صنایع
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
طرح ریزی واحدهای صنعتی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
کنترل کیفیت آماری
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
whatsapp logo instagram logo