خرید منابع مهندسی صنایع

پک ارشد آینده پژوهی
قیمت : 2,832,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,548,800 تومان
پک ارشد بهینه سازی سیستم ها
قیمت : 2,760,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,484,000 تومان
پک ارشد سیستم های سلامت
قیمت : 2,760,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,484,000 تومان
پک ارشد سیستم های مالی
قیمت : 2,760,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,484,000 تومان
پک ارشد سیستم های کلان
قیمت : 2,272,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,044,800 تومان
پک ارشد لجستیک و زنجیره تامین
قیمت : 2,760,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,484,000 تومان
پک ارشد مدیریت پروژه
قیمت : 2,760,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,484,000 تومان
پک ارشد مدیریت مهندسی
قیمت : 3,189,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,870,100 تومان
پک ارشد مدیریت نو آوری و فن آوری
قیمت : 2,760,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,484,000 تومان
پک ارشد مدیریت کیفیت و بهره وری
قیمت : 2,760,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,484,000 تومان
اقتصاد مهندسی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
برنامه ریزی و کنترل پروژه
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی ها
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
تئوری احتمال و آمار مهندسی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
تئوری مدیریت
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
تحقیق در عملیات 1 و 2
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 449,000 تومان
با 5 % تخفیف : 426,550 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
زبان تخصصی مهندسی صنایع
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
طرح ریزی واحدهای صنعتی
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
کتاب 8 آزمون صنایع ( گرایش 1 تا 6 )
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
کتاب 8 آزمون صنایع ( گرایش 7 تا 9 )
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
کنترل کیفیت آماری
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
whatsapp logo instagram logo