خرید منابع مهندسی عمران

پک ارشد مهندسی عمران
قیمت : 5,434,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,618,900 تومان
پی سازی
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
تحلیل سازه
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
راه سازی و روسازی
قیمت : 383,000 تومان
با 5 % تخفیف : 363,850 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 539,000 تومان
با 5 % تخفیف : 512,050 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
طراحی سازه های بتنی 1 و 2
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
طراحی سازه های فولادی 1 و 2
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
معادلات دیفرانسیل
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
مقاومت مصالح
قیمت : 503,000 تومان
با 5 % تخفیف : 477,850 تومان
مکانیک خاک
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
مکانیک سیالات
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
هیدرولیک
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
whatsapp logo instagram logo