خرید منابع مهندسی عمران

پک ارشد مهندسی عمران
قیمت : 4,392,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,952,800 تومان
پی سازی
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
تحلیل سازه
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
راه سازی و روسازی
قیمت : 319,000 تومان
با 5 % تخفیف : 303,050 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 449,000 تومان
با 5 % تخفیف : 426,550 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
طراحی سازه های بتنی 1 و 2
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
طراحی سازه های فولادی 1 و 2
قیمت : 229,000 تومان
با 5 % تخفیف : 217,550 تومان
معادلات دیفرانسیل
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
مقاومت مصالح
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
مکانیک خاک
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
مکانیک سیالات
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
هیدرولیک
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
whatsapp logo instagram logo