خرید منابع مهندسی مواد

پک ارشد مهندسی مواد
قیمت : 4,166,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,541,100 تومان
استحاله فازها و نمودارهای تعادلی
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
خواص فیزیکی مواد
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
خواص مکانیکی مواد
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 539,000 تومان
با 5 % تخفیف : 512,050 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
ریاضی مهندسی
قیمت : 419,000 تومان
با 5 % تخفیف : 398,050 تومان
زبان تخصصی مهندسی مواد
قیمت : 407,000 تومان
با 5 % تخفیف : 386,650 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
شیمی فیزیک و ترمودینامیک
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
معادلات دیفرانسیل
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
کتاب 8 آزمون مهندسی مواد
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان