خرید منابع مهندسی مواد

پک ارشد مهندسی مواد
قیمت : 3,470,000 تومان
با 10 % تخفیف : 3,123,000 تومان
استحاله فازها و نمودارهای تعادلی
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
خواص فیزیکی مواد
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
خواص مکانیکی مواد
قیمت : 249,000 تومان
با 5 % تخفیف : 236,550 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 449,000 تومان
با 5 % تخفیف : 426,550 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
ریاضی مهندسی
قیمت : 349,000 تومان
با 5 % تخفیف : 331,550 تومان
زبان تخصصی مهندسی مواد
قیمت : 339,000 تومان
با 5 % تخفیف : 322,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
شیمی فیزیک و ترمودینامیک
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
معادلات دیفرانسیل
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
کتاب 8 آزمون مهندسی مواد
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
whatsapp logo instagram logo