خرید منابع مهندسی کامپیوتر و مهندسی_ IT

پک ارشد فناوری اطلاعات IT
قیمت : 3,529,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,999,650 تومان
پک ارشد کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
قیمت : 4,642,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,945,700 تومان
آمار و احتمالات
قیمت : 311,000 تومان
با 5 % تخفیف : 295,450 تومان
پایگاه داده
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
تئوری مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
ریاضی عمومی 1
قیمت : 539,000 تومان
با 5 % تخفیف : 512,050 تومان
ریاضی عمومی 2
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
زبان تخصصی کامپیوتر و it
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
ساختمان داده ها
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
ساختمان گسسته
قیمت : 251,000 تومان
با 5 % تخفیف : 238,450 تومان
سیستم عامل
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
شبکه های کامپیوتری
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
طراحی الگوریتم
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
مدار منطقی
قیمت : 251,000 تومان
با 5 % تخفیف : 238,450 تومان
معادلات دیفرانسیل
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
معماری کامپیوتر
قیمت : 275,000 تومان
با 5 % تخفیف : 261,250 تومان
مهندسی نرم افزار
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
نظریه زبان ها و ماشین ها
قیمت : 251,000 تومان
با 5 % تخفیف : 238,450 تومان
هوش مصنوعی
قیمت : 251,000 تومان
با 5 % تخفیف : 238,450 تومان
کامپایلر
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان