خرید منابع مجموعه معماری

پک ارشد معماری
قیمت : 2,731,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,457,900 تومان
پک ارشد معماری داخلی
قیمت : 2,442,000 تومان
با 10 % تخفیف : 2,197,800 تومان
ایستایی فن
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
تاریخ و مبانی نظری
قیمت : 329,000 تومان
با 5 % تخفیف : 312,550 تومان
تنظیم شرایط محیطی
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
درک عمومی معماری
قیمت : 279,000 تومان
با 5 % تخفیف : 265,050 تومان
درک عمومی معماری منظر
قیمت : 289,000 تومان
با 5 % تخفیف : 274,550 تومان
زبان تخصصی معماری
قیمت : 219,000 تومان
با 5 % تخفیف : 208,050 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
عناصر و جزئیات
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
مصالح
قیمت : 239,000 تومان
با 5 % تخفیف : 227,050 تومان
whatsapp logo instagram logo