خرید منابع مجموعه معماری

پک ارشد معماری
قیمت : 3,279,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,787,150 تومان
پک ارشد معماری داخلی
قیمت : 2,932,000 تومان
با 15 % تخفیف : 2,492,200 تومان
ایستایی فن
قیمت : 431,000 تومان
با 5 % تخفیف : 409,450 تومان
تاریخ و مبانی نظری
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
تنظیم شرایط محیطی
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
درک عمومی معماری
قیمت : 335,000 تومان
با 5 % تخفیف : 318,250 تومان
درک عمومی معماری منظر
قیمت : 347,000 تومان
با 5 % تخفیف : 329,650 تومان
زبان تخصصی معماری
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
عناصر و جزئیات
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مصالح
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
whatsapp logo instagram logo