خرید منابع هنرهای تصویری و طراحی

پک ارشد هنر های تصویری و طراحی
قیمت : 1,676,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,424,600 تومان
زبان تخصصی
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
نقد هنری و ادبی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
whatsapp logo instagram logo