خرید منابع هنرهای تصویری و طراحی

پک ارشد هنر های تصویری و طراحی
قیمت : 1,396,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,256,400 تومان
زبان تخصصی
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
نقد هنری و ادبی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
whatsapp logo instagram logo