خرید منابع پژوهش هنر

پک ارشد پژوهش هنر
قیمت : 1,775,000 تومان
با 10 % تخفیف : 1,597,500 تومان
تاریخ هنر ایران و جهان
قیمت : 379,000 تومان
با 5 % تخفیف : 360,050 تومان
زبان تخصصی پژوهش هنر
قیمت : 389,000 تومان
با 5 % تخفیف : 369,550 تومان
زبان عمومی
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان
فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان
قیمت : 269,000 تومان
با 5 % تخفیف : 255,550 تومان
نقد هنری و ادبی
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
whatsapp logo instagram logo