خرید منابع پژوهش هنر

پک ارشد پژوهش هنر
قیمت : 2,131,000 تومان
با 15 % تخفیف : 1,811,350 تومان
تاریخ هنر ایران و جهان
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
زبان تخصصی پژوهش هنر
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
زبان عمومی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
نقد هنری و ادبی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان