خرید مجموعه سوالات ارشد

بانک کنکور مدیریت
قیمت : 489,000 تومان
با 5 % تخفیف : 464,550 تومان
هشت آزمون حسابداری
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
هشت آزمون زبان انگلیسی
قیمت : 399,000 تومان
با 5 % تخفیف : 379,050 تومان
هشت آزمون کسب و کار(MBA)
قیمت : 439,000 تومان
با 5 % تخفیف : 417,050 تومان