خرید منابع دکتری مدیریت

پک دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی
قیمت : 4,920,000 تومان
با 15 % تخفیف : 4,182,000 تومان
پک دکتری مدیریت دولتی
قیمت : 4,318,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,670,300 تومان
پک دکتری مدیریت رسانه
قیمت : 4,475,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,803,750 تومان
پک دکتری مدیریت صنعتی
قیمت : 4,044,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,437,400 تومان
پک دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
قیمت : 4,080,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,468,000 تومان
پک دکتری مدیریت مالی
قیمت : 4,092,000 تومان
با 15 % تخفیف : 3,478,200 تومان
استعداد تحصیلی
قیمت : 527,000 تومان
با 5 % تخفیف : 500,650 تومان
آمار
قیمت : 467,000 تومان
با 5 % تخفیف : 443,650 تومان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
قیمت : 429,000 تومان
با 5 % تخفیف : 407,550 تومان
بازارها و نهادها
قیمت : 287,000 تومان
با 5 % تخفیف : 272,650 تومان
بانک تست زبان عمومی
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
بانک تست مدیریت استراتژیک
قیمت : 299,000 تومان
با 5 % تخفیف : 284,050 تومان
تئوری نوآوری
قیمت : 323,000 تومان
با 5 % تخفیف : 306,850 تومان
زبان عمومی ( تولیمو)
قیمت : 550,000 تومان
با 5 % تخفیف : 522,500 تومان
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
مبانی تحقیق در عملیات
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مبانی سازمان و مدیریت
قیمت : 515,000 تومان
با 5 % تخفیف : 489,250 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
مدیریت استراتژیک پیشرفته (استاد فروتن)
قیمت : 395,000 تومان
با 5 % تخفیف : 375,250 تومان
مدیریت بازاریابی
قیمت : 590,000 تومان
با 5 % تخفیف : 560,500 تومان
مدیریت تولید و عملیات
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مدیریت دانش
قیمت : 359,000 تومان
با 5 % تخفیف : 341,050 تومان
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
قیمت : 455,000 تومان
با 5 % تخفیف : 432,250 تومان
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
قیمت : 479,000 تومان
با 5 % تخفیف : 455,050 تومان
نظریه ها مبانی مدیریت دولتی
قیمت : 263,000 تومان
با 5 % تخفیف : 249,850 تومان
نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
قیمت : 466,000 تومان
با 5 % تخفیف : 442,700 تومان
نظریه های کار آفرینی
قیمت : 514,000 تومان
با 5 % تخفیف : 488,300 تومان
نکات طلایی مدیریت بازرگانی
قیمت : 227,000 تومان
با 5 % تخفیف : 215,650 تومان